Kontingent

Kontingent

Medlemskab af Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, DSS er personligt og koster kr. 400,-pr. år. Medlemskabet inkl.

  • mulighed for at deltage i medlemsmøderne,
  • stemmeret til generalforsamling,
  • mulighed for at modtage nyhedsbreve mv.
  • Medlemskab af DSS inkl. medlemskab af det nordiske selskab, Nordic Eating Disorder Society, NEDS www.neds.nu

Kontingentet kan betales elektronisk ved brug af VISA kort.

Kontingentstørrelse

Kontingentprisen har været stabil i årevis. Til gengæld tilstræbes det at holde medlemsmøderne fagligt kvalitative og inspirerende men billige og udgiftsneutrale for DSS, for at så mange medlemmer som muligt har økonomisk mulighed for at deltage.