Medlemmer

Medlemskab

Alle personer med en offentligt godkendt sundheds- eller socialfaglig uddannelse, der professionelt arbejder med behandling af og/eller forskning vedrørende spiseforstyrrelser indbydes til at indgå som medlemmer i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, DSS. Medlemsskab af DSS indebærer samtidigt mulighed for gratis medlemskab af det nordiske selskab Nordic Eating Disorders Society, NEDS.

Medlemskabet er personligt og kræver personligt log-in samt at man har opdateret sit medlemsskab / betalt kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år af medlemmerne på generalforsamlignen, og koster i øjeblikket 400,- kr/år. Det kræver medlemskab at deltage i medlemsmøderne.

Medlemsmøderne har dels til formål at fremme national og international netværksdannelse dels at dele og udbrede viden vedr. behandlingsmetoder og forskningsresultater indenfor spiseforstyrrelser.