Bestyrelsen

Medlemskab

Selskabets anliggender håndteres af en bestyrelse bestående af formand og højst 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer. For at betone selskabets tværfaglige karakter bør bestyrelsesmedlemmerne om muligt repræsentere mindst 3 forskellige faggrupper og det tilstræbes at bestyrelsen er bredt geografisk sammensat.

Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen, således at formand for bestyrelsen vælges uafhængigt af den øvrige bestyrelse. Valgperioden er 2 år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen tilstræbes at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges på lige år og den resterende del på ulige.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og webredaktører.

Forperson

Ulla Moslet

Speciallæge i B&U psyk. og alm. med.
Amb. for Spiseforstyrrelser B132
BUC afd. Bispebjerg
Bispebjerg Bakke 30, opgang 18A
2400 København NV

Tlf. 38 64 10 73
ulla.moslet@regionh.dk

Næstforperson

Christiane Alstrup

Sygeplejerske
PC København
Anoreksiklinikken, C6223
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf. 38 64 70 57
christiane.alstrup@regionh.dk 

Sekretær

Dorthe Nønken Graakjær

Socialrådgiver/Psykoterapeut, MPF
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Esbjerg
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland
Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N

Tlf. 99447351
Dorthe.Noenken.Graakjaer@rsyd.dk 

Bestyrelsesmedlem og repræsentant i NEDS

Inger Becker

Distriktssygeplejerske
Amb. for spiseforstyrrelser
Klinik Børn og Unge
Mølleparkvej 10
9000 Ålborg

Tlf. 97 64 33 57
inger.becker@rn.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne Line Vestager Rasmussen

Psykolog
PC København
Anoreksiklinikken, C6223
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf. 38 64 70 65
anne.line.vestager.rasmussen@regionh.dk

Suppleant til NEDS

Sussi Harpøth

Socialpædagog
Askovhus
Askovfonden
Åboulevarden 40
2200 København N

Tlf. 40 64 90 46
sh@askovhus.dk

Dummy Image

Kasserer

Bo Skytte Kaa

Psykolog
Psykologisk og Psykiatrisk Klinik / EMDR Huset
Morten Børups Gade 10, 2. sal
8000 Aarhus C

Tlf. 36201161
kasserer@danskselskabforspiseforstyrrelser.dk

Bestyrelsesmedlem

Jeanie Meincke Egedal

Læge
Center for Spiseforstyrrelser
Ernæringsklinikken, Endokrinologisk afd. M
Odense Universitetshospital

Tlf. 22 71 91 27
jeanie.meincke.egedal@rsyd.dk