Netværk

På Dansk Selskab for Spiseforstyrrelsers årsmøde 27. og 28. februar 2014, blev det besluttet at selskabet fremover på års- og medlemsmøder, vil forsøge at facilitere netværkstilknytning blandt medlemmerne. Konkret betyder det, at der på selskabets møder vil være afsat tid til at arbejde i interessegrupper.

Formålet med netværksarbejdet i interessegrupperne er, at selskabet, jvf. vedtægterne, fungerer som forum for nye kontakter og udveksling af erfaringer mellem personer, som på forskellig vis arbejder professionelt med anoreksia nervosa, bulimia nervosa samt tilgrænsede tilstande.


Arbejdet i netværksgrupperne.

Netværksgrupperne er organiseret omkring en mailliste, der administreres af det tilkyttede bestyrelsesmedlem.

Der vil blive afsat tid på både års- og medlemsmøder til erfarings- og vidensudveksling i grupperne. Hvad der herudover måtte være af udveksling og aktiviteter er op til de enkle grupper.


Forskningsnetværk.

Interessegruppe for medlemmer med speciel interesse for forskning indenfor feltet.

Bestyrelsesrepræsentant: Psykolog Loa Clausen

Ønsker du at være en del af netværket rettes henvendelse til Loa:

loaclaus(at)rm.dk

Deltagere forskningsnetværk

Referat 1. Forsknings netværksmøde


Kliniske diætister

De kliniske diætister der arbejder med behandling af spiseforstyrrelser i Danmark er samlet i et fagligt netværk - "ERFA gruppe for kliniske diætister med behandling af spiseforstyrrelser som speciale".

Kontakt Lene Kiib Hecht på lene.kiib.hecht(at)regionh.dk hvis du ønsker at deltage i netværket.


...at virke for at eksisterende og ny viden kan gøres tilgængelig for selskabets medlemmer


Familienetværk. Børn og unge.

Interessegruppe for medlemmer med særlig interesse for arbejdet med familier, forældre og andre pårørende.

Bestyrelsesrepræsentant i netværket: Sygeplejerske Helle Koch-Christensen.

Ønsker du at være en del af netværket rettes henvendelse til Helle.

helle.koch-christensen(at)rsyd.dk


Familienetværk. Voksne.

Interessegruppe for medlemmer der interesserer sig for arbejdet med familier og andre pårørende til voksne sygdomsramte.

Bestyrelsesrepræsentant: Anne Line Vesterager Rasmussen

Ønsker du at være en del af netværket rettes henvendelse til Anne Line.

anne.line.vesterager.rasmussen(at)regionh.dk


Netværk for socialpsykiatri og spiseforstyrrelser.

Interessegruppe for medlemmer med speciel interesse for socialpsykiatri og rehabilitering.

Bestyrelsesrepræsentant: Socialpædagog Hannah Christiansen

Ønsker du at være en del af netværket rettes henvendelse til Hannah:

hcr(at)aarhus.dk


Netværk for gravide og mødre med spiseforstyrrelser.

Interessegruppe for medlemmer med speciel interesse for gravide og mødre med spiseforstyrrelser.

Bestyrelsesrepræsentant: Sygeplejerske Inger Becker

Ønsker du at være en del af netværket rettes henvendelse til Inger:

inger.becker(at)rn.dk